Hình ảnh ngày họp mặt ơn gọi Giáo phận Cần Thơ 2.5.2021

Hình ảnh
ngày họp mặt ơn gọi Giáo phận Cần Thơ 2.5.2021