Lịch Giải tội lễ Giỗ lần thứ 77 Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp năm 2023

Cha Trương Bửu Diệp - Nhà thờ Tắc Sậy Bạc Liêu - Vntrip.vn

Lịch Giải Tội Lễ Giỗ Lần Thứ 77

Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp Năm 2023

– Các Cha Dòng

– Các Cha 5 năm Linh Mục

– Các Cha trong Giáo Phận

 

THỨ SÁU NGÀY 10 THÁNG 03 NĂM 2023

18g00 Cơm chiều  
19g30 – 21g00 Giải tội Các Cha 5 năm LM và các Cha Dòng
21g00 Nghỉ đêm

 

THỨ BẢY NGÀY 11 THÁNG 03 NĂM 2023

04g30 Giải tội Các Cha 5 năm LM và các Cha Dòng
06g00 Ăn sáng  
08g30 – 11g00 Giải tội Hạt Cà Mau
11g00 Cơm trưa  
14g00 – 18g00 Giải tội Hạt Cần Thơ
18g00 Cơm chiều  
19g00 – 21g00 Giải tội Hạt Đại Hải + Hạt Sóc Trăng

(Các Cha 5 năm LM và các Cha Dòng)

21g00 Nghỉ đêm
21g00 – 24g00 Giải tội

 

CHÚA NHẬT NGÀY 12 THÁNG 03 NĂM 2023

00g00 – 05g00 Giải tội Hạt Trà Lồng + Hạt Vị Thanh

(Các Cha 5 năm LM và các Cha Dòng)

06g00 Ăn sáng
06g00 – 09g00 Giải tội