Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật CTT Hiện Xuống Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu

Chủ tế:  Đại lễ Hiện Xuống là ngày vui của toàn thể Hội Thánh và của mỗi Kitô hữu chúng ta, vì Chúa Thánh Thần đến canh tân bộ mặt trái đất và đổi mới tâm hồn mỗi người chúng ta, và giúp những người yêu mến Chúa sống trọn vẹn Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. “Hết thảy mọi người đều được đầy tràn Chúa Thánh Thần.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các Đức Giám Mục, Linh Mục, các Tu Sĩ,  và tất cả những ai phục vụ dân thánh Chúa, luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, để biết cách giới thiệu Chúa cho anh chị em đồng loại.
  2. Chúa Thánh Thần là Đấng canh tân bộ mặt trái đất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn thánh hóa, biến đổi và uốn nắn tâm hồn mọi người, để mỗi người trong cộng đoàn chúng ta ngày càng biết hướng về nguồn Chân-Thiện-Mỹ.
  3. Chúa Thánh Thần là Tình Yêu của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu được thêm lòng mến Chúa yêu người, để trong đức tin và đức mến, các tín hữu ngày càng sống hiệp nhất và yêu thương.
  4. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta, biết mở rộng tâm hồn đón nhận những tác động âm thầm của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, đời sống trổ sinh nhiều hoa trái của Thần Khí là: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, hiền hòa, khoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ và thanh khiết”.

Chủ tế:  Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban Thánh Thần mà hướng dẫn Hội Thánh. Xin dạy chúng con luôn biết yêu mến và mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, để Ngài đến thánh hóa cuộc đời chúng con, và đưa chúng con đến sự thật toàn vẹn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen

M. Nguyễn Quỳnh Ái Hua