Lời nguyện Tín hữu: Chúa nhật IV Mùa Chay – B

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B

Chủ tế: Anh chị em thân mến,
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” Lời Kinh Thánh này tóm lược toàn thể lịch sử cứu độ. Chúng ta chúc tụng Chúa và tha thiết nguyện xin:

  1. “Anh em được cứu rỗi nhờ đức tin”.Xin cho các Kitô hữu được đầy tràn ơn Chúa khi tham dự những ngày tĩnh tâm Mùa Chay, để làm vững mạnh đời sống đức tin, mà nhiệt thành làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu.
  2. “Chúng ta đã được tạo thành trong Đức Giêsu Kitô”.Xin cho những người đang tham gia vào lãnh vực nghiên cứu khoa học/ biết nhắm đến mục tiêu phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại.
  3. “Thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa tích cực dấn thân phục vụ những anh chị em khổ đau, để sự hiện diện yêu thương của Chúa được tỏa sáng giữa cộng đồng nhân loại.
  4. “Thiên Chúa đã sai Con Ngài xuống thế gian để thế gian được cứu độ”. Xin cho tất cả chúng ta biết canh tân đời sống theo ánh sáng Tin Mừng, mà xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn cầu nguyện và sống đức tin, để cùng nhau đạt tới Nước Trời.

Chủ tế: Lạy Chúa, nhờ cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Kitô, Chúa đã giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết; Xin cho chúng con tin tưởng trung thành bước theo Con Chúa mà đạt tới vinh quang đời đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Vì thế ta hãy tôn vinh Thiên Chúa và tin tưởng cầu xin:

  1. Hội Thánh có sứ mạng gìn giữ, bảo vệ và phát triển kho tàng đức tin chân thật. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho ĐGH Phanxicô, các Đức Giám mục và Linh mục/ luôn biết ý thức sống chứng tá đức tin giữa những thách đố của thời đại.
  2. “Ai tin vào Con của Người thì không phải hư mất”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn vững tin vào Con Thiên Chúa và sống theo Lời Ngài/ để họ sự sống của Thiên Chúa được dậy men và lan tỏa.
  3. “Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang lầm đường lạc lối, biết chạy đến với lòng thương xót Chúa để được Người thứ tha mà biến đổi cuộc đời.
  4. “Ai hành động theo sự thật thì đến cùng ánh sáng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta biết sống theo sự thật và bác ái, để đời sống mỗi người luôn phản chiếu khuôn mặt rạng người của Chúa Giêsu.

Chủ tếLạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã sai Con Một giáng trần và chịu đau khổ để cứu độ nhân loại chúng con. Xin cho chúng con ý thức và cảm nghiệm được hồng ân lớn lao này, để chúng con biết chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng đón mừng mầu nhiệm Vượt qua, và can đảm sống giá trị của Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Liêm Đình (Sưu tầm)