Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên Năm B

Lời Nguyện Chung

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúng ta đã vui mừng vì Đức Kitô sống lại và đã lên trời. Vì thế, chúng ta hãy tin tưởng nguyện cầu xin Chúa lắng nghe lời kêu xin tha thiết của Con yêu dấu Chúa và lời van nài khiêm tốn của chúng ta :

  1. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Giám Mục, Linh Mục, luôn là những mục tử nhân lành chăm sóc các linh hồn, để các ngài xứng đáng dẫn dắt đoàn chiên đã được Đức Kitô Mục Tử nhân lành giao phó.

  2. Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thế giới được hưởng nền hòa binh chân chính của Đức Kitô, và cầu cho dịch bệnh covid -19 mau chấm dứt.

  3. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh chị em đang đau khổ, đề nỗi buồn của họ trở thành niềm vui và không ai có thề lấy mất niềm vui ấy.

  4. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta được bền lòng tin tưởng mà làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha toàn năng, Chúa đã cho Đức Giêsu Kitô phục sinh và về trời, xin giúp chúng con biết sống theo lối sống của Người, để mai sau cũng được hưởng vinh quang với Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Lời nguyện cho mọi người