Mục đích huấn luyện – Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ

MỤC ĐÍCH HUẤN LUYỆN

 HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CẦN THƠ

Đối với nữ tu Mến Thánh Giá, huấn luyện là hành trình liên tục bước theo Đức Kitô, dưới tác động của Chúa Thánh Thần theo linh đạo Mến Thánh Giá, là hướng cái nhìn và trái tim về Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất với ba chiều kích: chiêm niệm, khổ chế và tông đồ. Việc huấn luyện này vừa bao gồm một sự giáo dục cá nhân đáp trả lời mời gọi sống theo sứ mạng của Hội dòng, vừa là một sự huấn luyện toàn diện. Vì thế, huấn luyện là một hành trình liên tục với huấn luyện khởi đầu, thường xuyên và cho đến khi “về nhà Cha”.

* TÌM HIỂU ƠN GỌI

Ứng sinh từ các họ đạo đến Hội dòng tìm hiểu ơn gọi vào dịp hè với mục đích giúp ứng sinh làm quen với Hội dòng và Hội dòng tìm hiểu ứng sinh để khám phá những dấu hiệu của ơn gọi.

 * ĐỆ TỬ VÀ THANH TUYỂN: “Đến mà xem” (Ga 1,3a)

Thời gian Đệ tử viện tùy thuộc vào việc học văn hóa của ứng sinh. Đa số Đệ tử sinh còn đang theo học từ lớp 8 đến lớp 12. Thời gian Thanh Tuyển viện là 1 năm. Trong giai đoạn này, Hội dòng sẽ giúp ứng sinh tìm hiểu, thích nghi và nhận ra những dấu chỉ phù hợp với ơn gọi Mến Thánh Giá Cần Thơ. Ứng sinh cần có đời sống đức tin, nhân bản của một Kitô hữu trưởng thành; tập thích nghi với đời sống chung, tập cầu nguyện, hy sinh, khổ chế và tinh thần dấn thân phục vụ, khả năng giữ kỷ luật. Đồng thời, giúp người Phụ trách tìm hiểu tính tình, khả năng và lý do chọn lựa đời sống tu trì của ứng sinh. Sau đó, Hội dòng lượng giá và chuẩn bị cho ứng sinh vào Tiền Tập viện. 

I. HUẤN LUYỆN KHỞI ĐẦU

1. TIỀN TẬP VIỆN: 2 năm: “Hãy theo Thầy” (Mt 4,19)

Tiền Tập viện là thời gian huấn luyện chuẩn bị cho các ứng sinh nhập Tập viện và nhằm mục đích: giúp ứng sinh xác tín ơn gọi của mình và của Hội dòng; giúp Hội dòng tìm hiểu thêm về tính tình, khả năng và lý do chọn lựa đời sống tu trì của ứng sinh; chuẩn bị ứng sinh vào Tập viện bằng cách cho tham dự đầy đủ đời sống cầu nguyện và sinh hoạt cộng đoàn, trong giới hạn một Tiền Tập sinh (HC 81).

2. TẬP VIỆN: 2 năm: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9)

Tập viện là giai đoạn khởi đầu đời sống trong Hội dòng, là thời gian quan trọng nhất trong hành trình huấn luyện và nhằm mục đích: giúp ứng sinh nhận biết chắc chắn và rõ ràng hơn ơn gọi của mình và của Dòng Mến Thánh Giá; thực nghiệm lối sống của Hội dòng; uốn nắn trí tuệ và trái tim theo tinh thần của Dòng Mến Thánh Giá; Hội dòng kiểm chứng ý định và tư cách thích đáng của ứng sinh đối với đời sống tu trì trong Hội dòng (HC 85).

3. HỌC VIỆN: 6 đến 9 năm: “Hãy vâng nghe lời Người” (Mt 17,5)

Giai đoạn Học viện nhằm mục đích kiện toàn việc huấn luyện các nữ tu khấn tạm bằng cách: hướng dẫn chị em đến sự dâng hiến trọn vẹn và dứt khoát cho Chúa Kitô trong đời sống đặc thù của Hội dòng; trau dồi cho chị em có khả năng chu toàn sứ mạng của Dòng Mến Thánh Giá cách thích đáng hơn; giúp chị em hòa hợp các yếu tố của chương trình huấn luyện sao cho có được một đời sống thuần nhất (HC 99).

II. HUẤN LUYỆN THƯỜNG XUYÊN

Chương trình huấn luyện thường xuyên nhằm giúp tất cả chị em tiếp tục đào sâu đời sống tu trì, đặc biệt về mặt thiêng liêng và tông đồ, để chị em có thêm khả năng phục vụ Giáo hội và xã hội, sống hạnh phúc trong đời thánh hiến, chuẩn bị “bước vào ngày trọng đại của đời sống vĩnh cửu” (HC 80, 2).

1. Củng cố nội tâm: Mỗi chị em đặt ưu tiên cho đời sống tâm linh, củng cố nội tâm trong mọi hoàn cảnh của đời sống thánh hiến, đào sâu đức tin và khám phá ý nghĩa, giá trị của các lời khuyên Phúc Âm nhờ việc tĩnh tâm và linh thao, Thánh lễ và các giờ kinh Phụng vụ mỗi ngày, qua việc chầu Thánh Thể, tĩnh nguyện trước các lễ đặc biệt của Hội dòng cũng như lần hạt Mân Côi và diễn nguyện kính Đức Mẹ…

2. Thăng tiến đời sống: Đời sống và tương lai của Hội dòng tùy thuộc phần lớn vào việc huấn luyện liên tục cho các phần tử của mình. Vì thế, Hội dòng bổ túc kiến thức và kinh nghiệm thực hành thiêng liêng cho chị em thông qua các khóa thường huấn, học tập văn hóa và chuyên môn cũng như trau dồi thêm kỹ năng tông đồ nhằm đào sâu Kinh Thánh, Thần học và Phụng vụ; cập nhật các giáo huấn của Giáo hội; trung thành với linh đạo và đặc sủng Hội dòng, sống gắn bó với tinh thần Đấng Sáng lập, với lịch sử và sứ mạng Hội dòng; triển nở trong đời sống tâm lý và tình cảm; sống cộng đoàn cách vui tươi và hạnh phúc; hội nhập văn hóa địa phương để loan báo Tin Mừng trong công tác tông đồ mục vụ.

3. Kỷ niệm hồng ân: Tuyên khấn là hành vi của nhân đức thờ phượng, niêm ấn giao ước tình yêu thánh hiến giữa Thiên Chúa và người nữ tu Mến Thánh Giá trong Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh. Toàn bộ cuộc đời tu sĩ chỉ có ý nghĩa, giá trị, có thể sinh hoa trái, đem lại ơn cứu độ khi được đặt trong Đức Giêsu Kitô. Đời sống này được diễn tả qua việc tự nguyện hiến dâng hoàn toàn đời mình cho Thiên Chúa, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, để tôn vinh Thiên Chúa, xây dựng Hội Thánh và mưu cầu phần rỗi cho thế giới. Đời sống ấy giúp tu sĩ một lần nữa hoàn toàn hiến mình cho Thiên Chúa để phục vụ tha nhân hầu vươn tới đức ái hoàn hảo vì Nước Trời qua các dịp kỷ niệm Tiên khấn, Vĩnh khấn, Ngân Khánh, Kim Khánh khấn dòng.

4. Thời gian hưu dưỡng: Sau Tổng Tu nghị nhiệm kỳ XVI (2020-2024), Quy chế Nhà Hưu dưỡng được Hội dòng soạn thảo và chọn thánh Gioan Tông đồ mừng kính ngày 27.12 làm Bổn Mạng. Trong thời gian này, Hội dòng đặc biệt nâng đỡ chị em cao niên và đau bệnh, đáp ứng những nhu cầu tinh thần và vật chất theo khả năng của Hội dòng. Phần chị em, luôn ý thức sứ mạng tông đồ đặc biệt trong giai đoạn này là cầu nguyện và hy sinh. Vì thế chị em sẵn lòng đón nhận bệnh tật và những giới hạn của mình với niềm tin cậy mến trong ý hướng cầu nguyện cho sự hiệp nhất, ơn gọi thánh hiến và loan báo Tin Mừng.

5. Về Nhà Cha: Sau 60 năm  thành lập Hội dòng (1961 – 08.12 – 2021) đã có 7 chị em được Chúa gọi “về nhà Cha”.

 

 

 

 

Ban Huấn Luyện