Mừng kính Thánh Giuse Quan Thầy

MỪNG KÍNH
THÁNH GIUSE QUAN THẦY

Nhắc đến Thánh Giuse, hình ảnh hoa huệ biểu trưng cho sự thanh khiết, thước thợ mộc nói lên đời sống nghèo khó và cả cuộc đời của Thánh Giuse là một hành trình dài sống vâng phục thánh ý Thiên Chúa.

Đấng Sáng Lập đã chọn Thánh Giuse làm quan thầy của Hội dòng Mến Thánh Giá. Chuẩn bị mừng lễ, Chị em đã đọc kinh tuần Cửu nhật và suy ngắm Tam nhật kính ngài.

Ngày ngày kêu xin nguyện Thánh Giuse quan thầy
Giúp đoàn con sống Thanh bần – Trinh khiết – Xin vâng
Theo gót thánh nhân sống đơn sơ với khiêm nhường
Một đời tin yêu đón nhận thập giá Giêsu.

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, xin Chúa ban muôn ơn lành cần thiết trên Cha Linh Giám, Quý Đức Cha, Quý Cha, Chị M. Joseph và tất cả những ai chọn Thánh Giuse làm bổn mạng, luôn noi gương ngài sống âm thầm, tin yêu và phục vụ.

Lucia Hồng Lan