Năm sự THƯƠNG

1. Cảm thương Chúa phải sầu lo
Con đây tội lỗi làm cho Chúa buồn
Hứa bao phen trở về nguồn
Ăn năn tội lỗi nhớ luôn đền bù.

2. Giờ đây Chúa chịu đánh đòn
Xác thân tan nát tâm hồn khổ đau
Mồ hôi nước mắt tuôn trào
Hòa chung muôn giọt máu đào hy sinh
Cho con theo Chúa trọn tình
Biết luôn chịu khó hãm mình vui tươi.

3. Gẫm suy Chúa đội mão gai
Biết bao nhục nhã đường dài Chúa đi
Theo gương Chúa vẫn kiên trì
Bằng lòng đón nhận những khi phiền sầu.

4. Kề vai vác lấy thập hình
Chỉ vì nhân thế trọn tình yêu thương
Hỡi ai lắm nỗi đoạn trường
Nhớ rằng thập giá con đường vinh quang.

5. Gẫm suy Chúa chết nhục hình
Xin cho con được đóng đinh với Ngài

Tính hư nết xấu xưa rày
Gây bao đau khổ từ nay xin chừa.

Tháng 5/2022
Vân Hiền