Năm sự MỪNG


1. Mừng ngày Con Chúa Phục Sinh
Dâng muôn tiếng hát lời kinh chúc mừng
Trở về với Chúa không ngừng
Sống trong ân sủng xin đừng lạc xa.

2. Hân hoan mừng Chúa lên trời
Đồng tâm hiệp ý dâng lời ngợi ca
Vinh quang bên hữu Chúa Cha
Xin thương con cái còn xa quê trời.

3. Nguyện cầu ơn Chúa Thánh Thần
Xin Ngài ngự xuống chứng nhân Tin Mừng
Đoàn con can đảm tuyên xưng
Danh Cha cả sáng vang lừng muôn nơi.

4. Chúa thương đưa Mẹ về trời
Vì Mẹ đã sống một đời tin yêu
Hộ phù con lúc về chiều
Trong giờ lâm tử được nhiều phúc ân.

5. Chúa thương thưởng Mẹ trên trời
Đoàn con dưới thế chung lời tôn vinh
Nguyện cầu Mẹ Chúa Thiên Đình
Ban ơn phù giúp trọn tình thương yẻu.

Tháng 5/2022
Vân Hiền