Năm Sự VUI.


1. Thiên Thần đến truyền tin cho Đức Mẹ
Khi hiểu rồi Mẹ thưa khẽ : xin vâng
Dạy cho con khiêm tốn biết bao lần
Đời vui sống là dấn thân trọn vẹn.

2. Con nhìn Mẹ lên đường đi thăm viếng
Chị họ mình mang một nỗi niềm riêng
Dạy cho con một gương mẫu cần siêng
Biết giúp đỡ tận tình vì yêu mến.

3. Mẹ sinh Chúa nơi người không biết đến
Chốn nghèo hèn không nệm ấm chăn êm
Quá lạnh lùng giữa muôn ánh sao đêm
Tìm đâu có cảnh êm đềm vui sướng
Dạy cho con bước đường đi theo Chúa
Biết chọn Ngài luôn gắn bó bền tâm.

4. Nhìn gương Mẹ dâng Con vào đền thánh
Theo người đời tuân giữ luật truyền ban
Dạy cho con khi sống giữa trần gian
Biết kiên nhẫn xin vâng theo thánh ý.

5. Đi tìm Chúa hai ông bà lo lắng
Chúa trở về vui sống với Thánh Gia
Dạy cho con đừng để Chúa lạc xa
Giữ ân nghĩa thật chan hòa thánh đức.

Tháng 5/2022
Vân Hiền