Người trẻ và việc phân định ơn gọi

NGƯỜI TRẺ VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI

Sinh ra trên đời, mỗi người chúng ta được đặt trước những lựa chọn. Chọn cho mình một lý tưởng sống là điều quan trọng nhất. Ai trong chúng ta cũng đối diện với sự lựa chọn ấy, nhất là người trẻ đang ở vào ngã ba đường, khúc quanh của cuộc đời. Tương lai đời ta tùy thuộc vào lựa chọn trong giai đoạn này. Người ta nói: “Đời là một lựa chọn, chọn đúng thì hạnh phúc, chọn sai ta sẽ có điều ngược lại”. Vì thế, người trẻ phải hết sức thận trọng trong quá trình chọn ơn gọi của chính mình.

Nhưng làm sao biết được con đường Chúa muốn cho chúng ta đi, lập gia đình hay đi tu? Nếu đi tu hay lập gia đình, thì đâu là những dấu chỉ để ta biết được? Đó là những câu hỏi lớn đặt ra cho giới trẻ. Bởi vậy, trong mỗi quyết định, chúng ta hãy tự hỏi: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”. Nhưng ơn gọi nền tảng vẫn là ơn gọi làm người.

1. ƠN GỌI LÀM NGƯỜI

Khi thấy từ “ơn gọi” là chúng ta nghĩ ngay đến ơn gọi để trở thành linh mục, giám mục hay nam nữ tu sĩ trong bộ tu phục thánh thiện. Nhưng ơn gọi làm người là ơn gọi đầu tiên và là nền tảng của mọi ơn gọi. Từ hư vô con người trở thành hiện hữu do ý muốn của Thiên Chúa, nghĩa là Thiên Chúa nghĩ đến ta trước khi tạo thành vũ trụ. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng con người, cho con người sống và hiện hữu.

Quả thực, con người không chỉ đơn thuần là vật chất, nhưng là một huyền nhiệm và khởi đi từ huyền nhiệm của tình yêu giữa người với người trong ý định của Thiên Chúa. Chính trong nhãn giới đó mà con người tự nó là một huyền nhiệm và ơn gọi làm người tự nó là một ơn gọi cao cả. Liền sau ơn gọi làm người, mỗi người còn mang trong mình ơn gọi để trở thành một Kitô hữu.

2. ƠN GỌI LÀM KITÔ HỮU

Từ sự hiện hữu đơn thuần nhân loại, con người được mời gọi bước vào sự hiện hữu thần linh, do công trình tái tạo của Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Qua phép Rửa Tội, chúng ta được tái sinh trong Chúa Kitô, từ bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới, cùng vác thập giá với Người để rồi cùng được hưởng vinh quang. Ý định cứu chuộc này đã được Thiên Chúa hoạch định từ trước cho chúng ta.

Có nhiều loại ơn gọi: có ơn gọi dành cho hết mọi người, có loại chỉ dành cho một số ít người; có ơn gọi cho cả đời người, có loại ngắn hạn… Loại ơn gọi cho cả đời người chính là ơn gọi bậc sống của mỗi người: sống độc thân, lập gia đình, hoặc tu trì.

3. ƠN GỌI ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN HAY TU TRÌ

Sau ơn gọi nền tảng tự nhiên và siêu nhiên, chúng ta có bổn phận đi tìm thánh ý Thiên Chúa xem mình có ơn gọi đời sống hôn nhân hay tu trì. Ơn gọi là một lời mời gọi để sống trong tình yêu với Thiên Chúa và để minh chứng tình yêu đó. Dù sống trong bậc sống nào, chúng ta cần phải hiểu rằng TÌNH YÊU là sức sống nền tảng của mọi ơn gọi. Chúng ta nên phân biệt “nên thánh” trong bậc giáo dân và “nên thánh” trong bậc tu trì, sự thánh hiến phổ quát và sự thánh hiến riêng biệt, ơn gọi phổ quát nên thánh và cụ thể nên thánh theo từng bậc sống.

Bởi đó, mỗi người đều được đặt trước sự chọn lựa. Hạnh phúc cả cuộc đời tùy thuộc vào sự chọn lựa này. Sự chọn lựa luôn bao gồm trách nhiệm. Chọn lựa cũng bao gồm những hy sinh và dấn thân theo đuổi điều mình chọn lựa. Chúng ta chọn lựa một cách dứt khoát, nhưng hy sinh và dấn thân thì kiên trì, bền bỉ và kéo dài suốt cuộc đời. Nếu chọn lựa sống đời Kitô hữu hoàn hảo ta phải chiến đấu nhiều với chính bản thân, thì chọn lựa sống đời tu trì còn phải chiến đấu nhiều hơn nữa. Vì chọn lựa ấy đòi buộc sống giữa đời nhưng không để bị vương vấn mùi đời. Trước khi lựa chọn, ta cần suy nghĩ, tìm hiểu về từng ơn gọi, rồi tự xem xét mình tự nhiên hướng chiều mạnh mẽ về đời sống nào.

Có bốn bước giúp các bạn trẻ phân định ơn gọi:

Ý thức: trước hết cần phải xin Thiên Chúa giúp ta nỗ lực tìm ra ơn gọi của chính mình trong cuộc sống. Sau là lắng nghe để phân định và sàng lọc giữa tiếng Chúa gọi qua các trung gian, với lời mời mọc của thế gian.

Tổng hợp các ý kiến và xem xét chọn lựa: động cơ nào đang điều hướng những chọn lựa của ta? Ta muốn từ khước lời mời gọi của Thiên Chúa ở điểm nào?

Chọn điều mà bạn biết đó là ý Thiên Chúa: ta thích chọn lựa và thực thi điều gì nhất, lập gia đình hay đi tu? Sự chọn lựa nào thực sự sẽ giúp ta thể hiện chính ta cách trọn vẹn hơn?

Xác định về sự chọn lựa: trong lòng ta đang hướng chiều về điều gì?

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các bạn trẻ noi gương Đức Maria là môn đệ thừa sai, can đảm đáp lại ơn gọi của mình và mời gọi các bạn trẻ nhìn lên Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, như là “mẫu gương của người môn đệ thừa sai, thân thưa với Đức Mẹ như với mẹ mình và luôn tin tưởng vào lời chuyển cầu yêu thương của Mẹ. Như thế, khi các bạn trẻ tìm cách theo sát Chúa Giêsu Kitô hơn, thì giống như người thiếu nữ trẻ Nazaret, họ cũng thực sự làm cho thế giới nên tốt đẹp hơn và để lại dấu ấn làm nên lịch sử”. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các bạn trẻ ở khắp Châu Á ngày càng chú tâm lắng nghe lời Chúa kêu gọi và đáp lại ơn gọi của mình với đức tin và lòng dũng cảm.

 

 

 

 

 

 

Ban Huấn Luyện

Tháng 7.2021