Mừng Bổn mạng Chị Tổng Phụ trách

TẠ ƠN CHÚA VÀ CHUNG VUI
VỚI CHỊ TỔNG PHỤ TRÁCH NGÀY BỔN MẠNG

Chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa và chung vui với Chị Tổng Phụ trách trong ngày vui Bổn mạng. Nguyện xin thánh Quan thầy Vinh Sơn Đỗ Yến luôn chuyển cầu cùng Chúa cho Chị muôn ơn lành cần thiết, để Chị luôn an vui hạnh phúc, thánh đức khôn ngoan và chu toàn trọng trách được trao ban.

Cùng với món quà tinh thần thật quý báu như một bức tâm thư mùa Covid mà Chị em đang phục vụ tại các Họ đạo gửi về để chúc mừng Chị:

Hôm nay tưởng được về Dòng
Họp mừng Bổn mạng với lòng hân hoan
Ai ngờ cô vích vỡ toang
Người người lo sợ hoang mang ở nhà
Dâng lời kinh nguyện làm quà
Gởi về Chị Tổng bao là thương yêu
Chúc cho Chị Tổng vạn điều
Như lòng ước nguyện được nhiều ơn thiêng
Tình yêu Ân sủng vô biên
Giúp Chị lèo lái con thuyền bình an
Hội Dòng vững tiến an khang
Chúc ngày Bổn mạng với ngàn yêu thương.
Chúc mừng…Chúc mừng… và xin chúc mừng.!!!

Ban Truyền thông
HD. Mến Thánh Giá Cần Thơ