Noi gương Mẹ Maria: Lắng nghe – Phân định – Hiến thân (Tĩnh tâm Hạt Cần Thơ 07/05/2022)

Noi gương Mẹ Maria:
Lắng nghe – Phân định – Hiến thân

M.Hiếu Liêm Mai Đình

Với đề tài này, Cha Quản Hạt Cần Thơ đã từ từ vạch ra cho chị em một hướng đi rõ ràng, thực tế, theo gương Mẹ Maria, làm sao Mẹ lại có thể thực hiện tốt 3 điều này : Lắng nghe – Phân định – Hiến thân phục vụ; tất cả đều nhờ đời sống cầu nguyện, gắn kết thân thiết với Chúa trong suốt thời gian dài, nhờ đó mà Mẹ đã:

I. Gặp Chúa và thưa chuyện với Ngài “việc ấy sẽ xảy đến cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng”, nhưng làm sao để gặp được Chúa thật sự, Chị em mình đang đứng trước những cám dỗ khiến lòng mình không thể cầu nguyện và càng không thể gặp được Chúa qua: Điện thoại; Tiền tài; Tình cảm nam nữ; cái nào cũng có 2 mặt tốt/xấu, nhưng khi gặp được Chúa, chắc chắn mình sẽ lựa chọn đúng phương hướng.

II. Lắng nghe được tiếng Chúa và phân định được đâu là điều cần làm, khi đó chắc chắn Chúa sẽ soi sáng, hướng dẫn; Mẹ Maria ý thức được điều sắp xảy đến cho mình sau khi Sứ Thần truyền tin, nên Mẹ can đảm trao đổi và nói lên những lo lắng, sợ hãi của mình. Trong đời tu thông thường Chị em mình hay né tránh phân định, xin vâng cho xong rồi oán trách sau lưng, chưa đi đến sự đối thoại thật tình và chất vấn trong xây dựng, hoàn thiện. Cảm thức thuộc về chưa sâu sắc, nên sự lắng nghe – phân định chỉ dừng lại ở mức nửa vời, không đi đến được điều thứ 3 của cầu nguyện…

III. Can đảm thực hiện bằng phó thác và yêu mến, khi Mẹ suy nghĩ, hiểu rõ Ý Chúa, tin tưởng rằng Chúa sẽ giúp Mẹ thực hiện, ngay lập tức Mẹ đáp tiếng “Xin Vâng”, đây chính là kết quả của một thời gian dài Mẹ sống trong cầu nguyện, tha thiết, gắn bó và yêu mến Chúa. Và đây cũng là cốt lõi của đời sống tu trì, để nhận ra và thực thi Ý Chúa trong từng biến cố, người nữ tu ấy phải có một thời gian dài chìm đắm trong cầu nguyện.

* Học nơi Mẹ Maria:

+ Sống tốt đời cầu nguyện để lắng nghe được tiếng Chúa.

+ Luôn luôn biết phân định khi lắng nghe từng vấn đề lớn nhỏ đến từ mọi thành phần trong Hội dòng, và mọi cá nhân xung quanh.

+ Yêu mến Chúa tha thiết và vâng phục cách tự nguyện.

+ Sẵn sàng lên đường trong phó thác, tin yêu.

Chắc chắn có những khó khăn khi lắng nghe, khi phân định, khi lên đường, và rồi Chị em mình đón nhận như thế nào:

+ Tôi có phó thác, có cầu nguyện và bàn hỏi?

+ Tôi có đủ say mê yêu mến sứ vụ?

+ Tôi có say mê yêu mến HD.Mến Thánh Giá CT?

+ Tôi có tha thiết luôn luôn muốn thực thi ý Chúa, ý Bề Trên?

+ Tôi có luôn bền chí, không chán nản khi gặp khó khăn?

* Một số câu hỏi được gợi lên, để giúp chị em mình suy ngắm và hoàn thiện hơn đời sống Thánh Hiến của mình:

  1. Tôi cần lắng nghe ai trong đời tu của tôi?
  2. Tôi đã nghe được tiếng Chúa thế nào?
  3. Tôi có sẵn sàng lắng nghe ý Chúa qua Bề trên, qua chị Phụ trách Cộng đoàn, qua Chị em trong Cộng đoàn, qua những người tôi phục vụ?

Tự chất vấn, chắc chắn Chị em sẽ thấy được phương hướng cải thiện đời sống tu trì của mình theo gương Mẹ Maria.

Tạ ơn Chúa, cám ơn Cha đã đem đến cho chúng con những gợi ý sâu sắc, những phương hướng thiết thực, cụ thể, ước mong với những chia sẻ của Cha, Chị em chúng con sẽ tìm lại được ý nghĩa trọn vẹn của đời tu, và mỗi ngày theo sát Mẹ Maria hơn qua đời sống Thánh Hiến của mình bằng “Lắng nghe – Phân định – Hiến thân”.

Chầu Mình Thánh Chúa

Cha Quản Hạt Cần Thơ chia sẻ đề tài

 

 

 

 

 

 

 

 

Trò chuyện tâm tình

 

 

 

 

 

 

 

Bữa cơm gia đình