Muôn hoa dâng Mẹ – Họ đạo Ba Rinh dâng hoa kính Đức Maria

 

Nữ Vương Mẹ Chúa quyền uy

Cao sang Thiên Quốc độ trì chúng nhân,

Kính xin ơn tỏa gian trần

Đoàn con hưởng phước thánh ân Chúa Trời.

Tháng hoa lại về với mỗi người chúng ta, từng cánh hoa tô điểm cho đất trời thêm đẹp, cho lòng người thêm tươi. Trong tâm tình yêu mến, hôm nay – Chúa nhật Chúa Chiên Lành, Họ đạo Ba Rinh tổ chức buổi dâng hoa kính Đức Mẹ; để nhờ Mẹ và với Mẹ – xin Chúa biến đổi từng tâm hồn chúng ta, trở nên những đóa hoa thắm hương nhân đức trong mọi biến cố của cuộc đời, và biết dõi theo gương Mẹ, sống tin yêu phó thác trọn vẹn nơi Chúa.

                   

         

M. Quỳnh Ngọc