Phận đời Linh mục nào ai hiểu thấu

Ta thử một lần đến với các ngài trong nhà hưu dưỡng; lúc các ngài đang bị bệnh nằm liệt giường liệt chiếu, sẽ thấu hiểu và sẽ yêu thương các ngài nhiều hơn!

Các ngài – một đờι phục vụ từ cộng đoàn đức tin này đến cộng đoàn đức tin khác, để rồi mang bệnh tật vào thân, sức khỏe yếu dần, cô đơn trong nhà hưυ dưỡng của thân phận tuổi già NÀO AI HIỂU THẤU!

Đừng νô ơn, bạc nghĩa với các ngài, kẻo làm bia miệng cho người đời từ thế hệ này sang thế hệ khác, khó xóa nhòa.

Tôi muốn các bạn chia sẻ thông điệp này đến nhiều người Công giáo.

Linh mục Jos Trần Chính Trực

HL.MĐ (Trang Tin tức Công giáo tổng hợp)