Sứ điệp video của Đức Thánh Cha giới thiệu sách “Tìm kiếm và gặp được ý Chúa”

Cầu nguyện tìm ý Chúa

Sứ điệp video của ĐTC giới thiệu sách “Tìm kiếm và gặp được ý Chúa”

Trong sứ điệp video giới thiệu sách của cha Miguel Ángel Fiorito “Tìm kiếm và gặp được ý Chúa. Hướng dẫn thực hành Linh thao của Thánh I Nhã”, Đức Thánh Cha nói đến những lợi ích thiêng liêng mà người đọc có thể lãnh nhận được từ cuốn sách này, như về cách hiểu mới về ơn hoán cải, về thực hành đời sống thiêng liêng với lòng can đảm và táo bạo.

Ngọc Yến – Vatican News

Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến động từ “Trợ giúp”. Theo Đức Thánh Cha, đó là từ khóa mà cha Fiorito muốn giới thiệu cuốn sách “Tìm kiếm và gặp được ý Chúa”. Sự trợ giúp mà cha Fiorito muốn trao cho các độc giả rất đơn giản nhưng cần thiết. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói đến một số điểm đáng chú ý trong cuốn sách và hy vọng điều này sẽ giúp ích cho những ai sẽ đọc cuốn sách này.

Đức Thánh Cha nói: “Cha Fiorito hai lần khẳng định rằng sự giúp đỡ của cha ‘chỉ đến một mức độ nhất định’. Ý thức và chấp nhận giới hạn này nói với chúng ta về sự tôn trọng và tin tưởng sâu sắc của tác giả vào tự do của người khác. Sự giúp đỡ của cha đi đến điểm mà người khác trong sự tự do của họ mong muốn được giúp đỡ. Giúp đỡ thiêng liêng là một sự trợ giúp tự do. Do đó, đó là một giúp đỡ được hướng dẫn bởi lòng bác ái kín đáo, không lạm dụng những giới hạn, biết cách tìm kiếm ngay cả những khao khát của những ước muốn được ân sủng thúc đẩy. Với mong muốn có thể giúp những ai đang thực hành đời sống thiêng liêng thực hành một bước tiến với lòng can đảm và táo bạo”.

Vì cha Fiorito viết sách theo hình thức gồm những bài đọc thiêng liêng, Đức Thánh Cha khuyên các độc giả, cần phải đọc và sử dụng sách trong cùng sự năng động và tinh thần như chính tác giả.

Liên quan đến chủ đề hoán cải, điều thường được nói đến trong linh thao, và cũng được cha Fiorito trình bày ở phần mở đầu, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong các bài thực hành, tác giả không trình bày một cách căng thẳng về sự hoán cải. Hoán cải mang một hình thức mới, có nghĩa là phù hợp với những gì mới, có một cuộc sống mới, một lối sống mới, có các tiêu chí và chọn lựa của Thiên Chúa. Hoán cải không mang một đặc tính chức năng, cũng không nhằm mục đích tự hoàn thiện, nhưng là hướng đến sứ vụ, ơn gọi của mỗi người trong cuộc sống. Điều này thấy rõ nơi Thánh Phêrô: Khi Chúa kêu gọi ông, Chúa không yêu cầu ông phải thay đổi tất cả những khiếm khuyết, nhưng mời gọi ông ra khỏi chính mình để loan báo Tin Mừng.

Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha hy vọng cuốn sách sẽ giúp cải thiện cuộc sống cho tất cả những ai muốn thực hành thiêng liêng. (CSR_3370_2021)

Nguồn: W.Vatican News

HL.MĐ