Sưu tầm: 7 điều quý giá bạn nên học suốt đời

7 ĐIỀU QUÝ GIÁ BẠN NÊN HỌC SUỐT ĐỜI

1. Học nhận lỗi
Cuộc sống con người thường không chịu nhận lỗi về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng nhất và lỗi lầm luôn thuộc về người khác. Nhưng trên thực tế không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn nhất.

2. Học nhu hòa
Thân thể : răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Giữ tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn.

3. Học hành nhẫn nhục của đất
Dù ban cho con người thức ăn, chốn ở nhưng cũng chịu đựng biết bao nhiêu thứ nhơ nhớp người ta đổ vào lòng đất. Thế nhưng mà đất vẫn nhẫn nhục chịu đựng trong im lặng.

4. Học thấu hiểu
Trong cuộc sống này thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấy hiểu thông cảm lẫn nhau, đề giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?

5. Học buông bỏ
Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên và đi, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống… lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời bạn biết nhận lỗi, biết tôn trộng, biết bao dung mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được.

6. Học cảm động
Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ mừng vui cùng với họ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ Tát, tâm Bồ Đề. Trong cuộc đời có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm chính bản thân cảm động. Chính vì thế hãy học cách làm cảm động trái tim người khác.

7. Học sinh tồn
Đề sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho chính bản thân mình, mà còn làm cho gia đình bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là những hành vi hiếu nghĩa với người thân.

HL.MĐ Sưu tầm