Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai 08/11/2021

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu