Thơ: Chúc mừng Bổn mạng 8.11 – Cát Bụi / Vân Hiền

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG HAI LỚP GIANG NGÂN VÀ NGUYỄN NGÂN (8/11)

Hai lớp Bổn mạng cùng ngày
Cùng chung Vị Thánh Quan Thầy Nguyễn Ngân
HÀ, TUYÊN lớp lớn GIANG NGÂN
Đàn em thuộc lớp NGUYỄN NGÂN thân tình

KHÁNH LY, MẢNH, VẸN, THUỲ LINH
TRÚC LY, PHƯƠNG, BÍCH, NGÂN TRINH tám nàng
Bổn mạng hồng phúc chứa chan
Chúa thương ban xuống muôn vàn hồng ân

Mười soeurs của Thánh NGUYỄN NGÂN
Vui say Tình Chúa hiến dâng trọn đời
Chúc ngày Bổn Mạng tuyệt vời
Món quà trao gởi là lời yêu thương.
Cát Bụi

Chúc mừng Bổn Mạng Lớp Ngân
Khánh Tuyên, Ngân Hạ Thánh ân tràn đầy
Thanh Phương, Ngọc Bích, Thùy Linh
Hai Ly, Võ Mảnh, Vẹn, Trinh lớp mình
Hiệp dâng ý nguyện lời kinh
Hoa tươi, ánh nến lung linh sắc màu
Vui ngày Bổn Mạng bên nhau
Cuộc đời dâng hiến ngọt ngào tình ca
Hòa muôn khúc hát ngân nga
Bài ca cảm tạ đậm đà mến thương
Như hoa thắm đẹp thơm hương
Lớp Ngân toả sáng theo gương Quan Thầy
Vui ngày Bổn Mạng hôm nay
Chị em hiện diện vỗ tay chúc mừng.
8.11.2021
Vân Hiền