Suy niệm Lời Chúa – Thứ tư Tuần II Mùa Phục Sinh

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (3:16-21)

16 Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa”.

SUY NIỆM

Qua trang Tin mừng hôm nay, chúng ta được nghe một trong những lời đẹp nhất trong Kinh Thánh, thánh Gioan tông đồ đã viết như sau: “ Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời ”. Đây không phải là những câu nói bóng bẩy trong văn chương, nhưng nó diễn tả về bản chất tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta; nó không phải là món quà chúng ta có thể xin được, nhưng là quà tặng và là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Nó như là trái tim của Tin mừng. Martin Luther King gọi đây là trái tim của Kinh Thánh. Còn Matthew Henry gọi đây là lời hoà giải thu nhỏ.

Tại sao Thiên Chúa lại yêu chúng ta đến như vậy? Thiên Chúa vô hình yêu chúng ta bằng cách nào? Hai gợi ý sau đây để chúng ta cùng chiêm ngắm tình yêu của Chúa.

Thứ nhất, Thiên Chúa sáng tạo chúng ta và Ngài không muốn công trình của Ngài trở thành vô ích và vô nghĩa. Ngài là Đấng vĩnh cửu và Ngài muốn chúng ta sống vĩnh cửu với Ngài. Chúng ta được sống muôn đời là ý định của Thiên Chúa khi dựng nên chúng ta và vũ trụ này. Vinh quang của Thiên Chúa chính là chúng ta được sống muôn đời.

Thứ hai, để chúng ta được sống với Ngài mãi mãi, Thiên Chúa đã ban Con Một của Ngài cho chúng ta, đó là Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu được Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta, đây là quà tặng vô giá. Chúng ta đón nhận món quà này, nghĩa là khi chúng ta đặt tin tưởng vào Chúa Giêsu, Đấng đã chết và phục sinh vì chúng ta, chúng ta sẽ được sống muôn đời với Chúa.

Chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương như vậy, việc chúng ta phải làm là biết ơn Chúa vì tất cả những gì Chúa đã làm cho chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con c ả m ơn Chúa đã thương yêu chúng con. Chính Chúa đã đến để cho chúng con được sống. Xin thêm đức tin cho chúng con, và xin giúp chúng con luôn biết c ả m ơn Chúa bằng đời sống đức tin của mình . Amen. 

Nguồn: Giáo phận Phú Cường