Suy niệm Lời Chúa – Thứ tư tuần XXXIII mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (19,11-28)

11Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. 12Vậy Người nói: “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. 13Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: ‘Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến’. 14Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: ‘Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi’.

 15Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. 16Người thứ nhất đến trình: ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén’. 17Ông bảo người ấy: ‘Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành’. 18Người thứ hai đến trình: ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén’. 19Ông cũng bảo người ấy: ‘Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành’. 20Rồi người thứ ba đến trình: ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. 21Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo’. 22Ông nói: ‘Hỡi đầy tớ tồi tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. 23Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ!’ 24Rồi ông bảo những người đứng đó: ‘Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén’. 25Họ thưa ông: ‘Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi!’ 26– ‘Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. 27Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi’”. 28Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem.

SUY NIỆM

Qua dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu muốn chúng ta tự chất vấn bản thân mình xem coi mình thuộc hạng đầy tớ nào?

Thực ra khi nói Thiên Chúa phán xét thì không có nghĩa Chúa sẽ trở nên một quan tòa, cứ theo giấy trắng mực đen mà đẩy người ta vào chốn đau khổ hay đưa vào nơi hạnh phúc. Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa của tình thương, Ngài luôn xót thương và dành cho con mình những gì tốt đẹp nhất. Ngài sẵn sàng chịu chết để đem lại ơn cứu chuộc, nghĩa là con người sẽ được hưởng hạnh phúc bất diệt trên nước Trời với Ngài. Vậy thì mấu chốt nằm ở việc chúng ta giữ mối tương quan thế nào với Thiên Chúa! Nếu chúng ta tin tưởng vào tình thương đại lượng của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không sợ bị đánh mất “những nén bạc” Chúa trao mà hân hoan để làm lời cho Ngài; còn nếu chúng ta luôn sợ hãi Chúa, coi Chúa như một Đấng khó khăn, dữ tợn thì chúng ta sẽ tránh né Chúa, tránh né bổn phận Chúa trao. Cứ như thế đến ngày sau hết chúng ta cũng sẽ chọn con đường đi xa Chúa.

Cũng thế, khi nhìn về mẫu gương của các vị thánh nhân, chúng ta chẳng tìm thấy có ai mà ăn không ngồi rồi, tận hưởng cuộc sống an nhàn lại được Giáo hội tuyên thánh cả. Tất cả điều có những xuất phát điểm rất khác nhau, giàu sang có, bần cùng có, khỏe mạnh có, đau yếu có, giáo dân có, tu sĩ giáo sĩ có. Điều đó cho thấy rằng, muốn vào hưởng hạnh phúc bất diệt của ơn cứu độ thì trước tiên chúng ta cần nỗ lực để trở nên người tôi tớ trung tín, sẵn sàng hy sinh nhiều sự hấp dẫn của thế tục để sinh lời những ơn lành mà Chúa đã ban theo ơn gọi riêng của mình.

Chúa Giêsu đã hứa với những ai dành trọn tâm cho việc tìm kiếm nước Chúa: “Trên hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33). Nếu chúng ta để tâm hồn mình định hướng tìm kiếm nước Thiên Chúa, mình sẽ có được tất cả, vì nước Thiên Chúa mà chúng ta tìm được sẽ chiếm hữu chúng ta. Chính lúc đó, chúng ta sẽ cảm nghiệm được hạnh phúc có nước Trời. Cho nên thánh Phaolô đã từng xác quyết rằng: “Chính tôi đã được Đức Kitô Giêsu chiếm đoạt” (Pl 3,12).

Xin Chúa giúp chúng ta thêm lòng yêu mến Chúa, để chúng ta luôn xem Chúa như người Cha luôn yêu thương và luôn mong mỏi dành những gì tốt đẹp nhất cho con cái của Ngài. Từ đó chúng ta sẽ mừng vui khi đứng trước sự phán xét của Chúa về những nén bạc mà Ngài đã thương ban. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường