Suy Niệm Thứ Ba Sau Chúa Nhật II Mùa Vọng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (18,12-14)

12 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”.

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại dụ ngôn người mục tử tốt lành đi tìm con chiên lạc để trình bày về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân và niềm vui vì tội nhân trở về. Từ đó Đức Giêsu sửa sai quan niệm hẹp hòi của các luật sĩ và biệt phái về thái độ khắt khe, khinh bỉ mà kết án những người thu thuế, đĩ điếm và tội lỗi. Đồng thời, cũng nhấn mạnh lòng Thiên Chúa khoan dung, yêu thương, tha thứ cho những người lầm đường lạc lối trở về với Chúa.

Thường tình, người ta chỉ cố tìm lại cái bị mất khi nhận thấy cái đó là quý, có giá trị. Người mục tử lặn lội đi tìm con chiên lạc vì vẫn coi con chiên đó là quý mặc dù nó đi lạc.

Đối với Chúa, người nào cũng có giá trị, cho dù người đó là tội nhân. Bởi thế Ngài vẫn yêu thương, vẫn quý chuộng và lặn lội tìm cứu: “Con Người đến để tìm cứu những gì hư mất” (Lc 19,10)

Mọi con chiên đều thân quý đối với Ngài: Ngài luôn trìu mến đối với những con chiên không lạc, thương xót những con chiên lạc. Vì thế Ngài vui mừng cách đặc biệt trước con chiên lạc được tìm thấy. Kể từ nay, Ngài sẽ liên kết với nó nhiều hơn: vì Ngài đã cứu sống nó. Nó kể như đã chết, bất hạnh, xa đàn, nay bỗng nhiên lại nhảy nhót vui vẻ giữa các con khác trong đàn chiên.

Mỗi người chúng ta có thể là con chiên lạc vì ham vui, vì dại dột, vì cố ý… chúng ta đã tách rời khỏi bầu khí của cộng đoàn, đi sâu vào con đường tội lỗi. Mùa Vọng là phương tiện giúp chúng ta quay trở về với Chúa, vì Chúa hằng lưu tâm đến từng hối nhân để dẫn dắt họ trở về với cộng đoàn.

Nhiều khi chúng ta quen sống trái ngược với tâm tình của Chúa, vô tâm lên án những anh chị em mình, loại trừ, xa lánh những tội nhân, những người nghèo hèn yếu đuối khiến họ cảm thấy bơ vơ lạc lõng giữa cộng đoàn. Noi gương lòng nhân hậu của Chúa, chúng ta hãy cởi mở, yêu thương, dẫn dắt họ trở về với Chúa và về với nếp sống cộng đoàn.

Lạy Chúa, Mùa Vọng luôn là lời mời gọi chúng con cộng tác với Chúa đi tìm con chiên lạc bằng cách: đem yêu thương vào nơi oán thù, đem tha thứ vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Bên cạnh đó, Mùa Vọng còn là sự thôi thúc từng người chúng con cầu nguyện để đừng đi xa lạc lối Nước Trời, cũng đừng gây gương mù làm lạc lối anh em. Xin cho mọi người được Chúa biến đổi, để quay trở về đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường