Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ SÁU SAU CN XVI THƯỜNG NIÊN
NGÀY 23/7/2021

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (13,18-23)

18 Ngày ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận.21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục”.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mượn hình ảnh một loại hạt giống được gieo vào các mảnh đất khác nhau để diễn tả về tương quan giữa Lời Chúa và tâm hồn con người lãnh nhận.

Lời Chúa vốn là hạt giống tốt, bởi Lời ấy ngay từ lúc tạo thiên lập địa đã có sức mạnh sáng tạo muôn loài từ không ra có. Tuy nhiên, sau khi tạo dựng loài người, trao cho con người làm chủ công trình tạo dựng với đặc quyền tự do, thì Lời ấy bị lệ thuộc vào tự do của con người. Thế nên, hiệu quà sinh hoa trái dường như không còn lệ thuộc vào hạt giống Lời, nhưng lệ thuộc vào chính mảnh đất tiếp nhận.

Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn giúp gia đình chúng con biết lắng đọng và chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng, để mỗi lần chúng con đến với Chúa và được nghe Lời Chúa, tâm hồn từng thành viên trong gia đình chúng con sẽ trở nên mảnh đất tốt để thánh ý Chúa thể hiện. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường