Suy Niệm Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ NĂM SAU CN XVI THƯỜNG NIÊN

NGÀY 22/7/2021

LỄ THÁNH NỮ MARIA MADALENA

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (20,1-2.11-18)

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu”.11 Bà Maria Mácđala đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ,12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân.13 Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!”14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu.15 Đức Giêsu nói với bà: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về”.16 Đức Giêsu gọi bà: “Maria!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri: “Rápbuni!” (nghĩa là “Lạy Thầy”).17 Đức Giêsu bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’“.18 Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

SUY NIỆM

Qua đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe trong ngày lễ kính thánh nữ Maria Mađalêna hôm nay, thánh sử Gioan không chỉ kể cho chúng ta biết về nguồn gốc thần linh của Chúa Giêsu Kitô vốn là Ngôi Lời của Thiên Chúa có từ đời đời, nhưng ngài còn cho chúng ta thấy được mối tương quan mật thiết giữa lề luật với ân sủng và sự thật. Có thể nói rằng sẽ không có ân sủng và sự thật nếu không có lề luật và ngược lại.

Thật vậy, thánh nữ Maria Mađalêna trước khi được Chúa hoán cải, thì xét theo lề luật, bà là người phụ nữ tội lỗi, đáng bị lên án, và xét xử. Thế nhưng, nhờ ân sủng và sự thật về một Thiên Chúa hằng hữu xót thương, được thể hiện qua việc Chúa giải thoát bà khỏi sự kìm kẹp quả ma quỷ, Maria Mađalêna đã trở thành một vị tông đồ nhiệt thành bước theo Chúa cho đến chân thập giá, đã được diễm phúc găp gỡ Đấng phục sinh và cũng là người đầu tiên nhận sứ mạng loan báo Tin mừng phục sinh.

Lạy Chúa, dù sống trong thời buổi dịch bệnh lan tràn và nguy hiểm, nhưng xin cho gia đình chúng con luôn ý thức và cảm nghiệm được về sự thật về tình yêu tha thứ và quan phòng của Chúa, để nhờ đó, chúng con luôn được hoán cải mà tuân giữ luật Chúa mỗi ngày một tốt hơn. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường