Suy tôn Thánh Giá Đức Kitô

SUY TÔN
THÁNH GIÁ ĐỨC KITÔ

Đồi Thập Giá chiều buông xám thẫm
Phủ màu tang chất ngất đau thương
Chí tôn Thánh Tử Thiên Vương
Treo cao Thập Tự, yêu thương thế trần.

Mười bốn chặng, tội đời nhân thế
Muôn roi đòn Thánh Thể nát tan
Máu đào thắm đẫm chứa chan
Phán Lời “ Ta khát! “ muôn vàn thiết tha.

Khát nhân thế thoát xa lỗi tội,
Khát muôn lòng thống hối ăn năn!
Cha trao chén đắng muôn phần
Xin vâng uống trọn, thi hành ý Cha.

Từ Tâm Thánh chan hoà máu nước
Đã cạn vơi, thương xót hải hà
Trút hơi thở, nguyện cùng Cha
“ Họ không biết việc họ làm, Cha ơi!”

Đây hiến lễ: Vua Trời Chí Thánh
Thượng tiến Cha, vô giá huyền siêu
Loài người thoát ách liêu xiêu
Nước Trời khai mở, tình yêu vĩnh hằng.

Tổ tông ngục, bao ngàn năm trước
Người viếng thăm giải thoát tối tăm
Ân ban cõi phúc Thiên Đàng
Triều thần chư Thánh vinh quang khải hoàn.

Lạy Thánh Giá, giường nằm Vua Cả
Trổ sinh muôn hoa trái lạ thường
Oai phong chói lọi lẫy lừng
Ki tô toàn thắng uy hừng thiên quang.

Học trò Anna Têrêsa Thuỳ Linh
Mừng lễ Quý Sơ MTG Cần Thơ