Thì Thầm – HL. Huyền Vi

THÌ THẦM

Chúa biết đó thân con là cát bụi
Gió cuốn bay trong một kiếp phù vân
Mùa Chay lại về thôi thúc bước chân
Tìm đến Chúa nghe tiếng lòng thổn thức

Mùa sám hối – Vâng, con không ngờ vực
Không hoài nghi tình yêu Chúa xót thương
Mà lòng con sao cứ mãi vấn vương
Danh lạc thú cõi hồng trần xinh đẹp

Tình Chúa bao la – lòng con chật hẹp
Cũng không sao chứa hết những khát khao
Thôi hồn ơi xếp lại những xuyến xao
Để nước mắt hoà vào nguồn Ân sủng

Dẫu sướng vui hay một đời làm lụng
Rồi cũng về với đất bụi mà thôi
Cậy dựa chi vào kiếp sống nổi trôi
Chỉ nhận lại bấy nhiêu niềm khắc khoải

Chúa con ơi bây giờ và mãi mãi
Con nguyện xin Ngài thương xót thân con
Vì dẫu cho thân cát bụi mỏng giòn
Máu Châu Báu đã một lần chuộc lấy

Mùa Chay này… hay Mùa Chay sau nữa
Vẫn là mùa nhân loại thắm tình yêu.

8/3/2021
♥  HL. Huyền Vi