Thơ: 29/9 Chúc mừng Bổn mạng Chị Phó TPT

Thơ: 29/9 CHÚC MỪNG
BỔN MẠNG CHỊ PHÓ TPT

Lễ mừng Tổng Lãnh Thiên Thần
Michael “Hiệp sĩ” sức thần oai phong
Hôm nay toàn thể Hội dòng
Hướng về Chị Phó với vòng Hoa Thiêng
Bảy ngày cầu nguyện cách riêng
Hồng ân Chúa đổ triền miên dư đầy
Bổn mạng Chị Phó vui vầy
Mừng ngày đáng nhớ tràn đầy phúc ân
Chị em ở khắp xa gần
Hướng lòng về Chị tình thân ngút ngàn
Do dịch Covid lây lan
Chỉ có Nhà Mẹ hợp hoan chúc mừng
Cộng đoàn khắp chốn tạm ngưng
Ở nhà tại chỗ xin đừng đi đâu
Đại dịch côvid còn lâu
Nhờ Zalo gởi những câu chúc mừng
Chúc Chị yêu Chúa không ngừng
Yêu người thắm thiết Chị từng đã yêu
Bổn mạng Ơn Chúa thật nhiều
Vui đời Dâng Hiến tin yêu nguyện cầu
Tình Chị yêu Chúa thẳm sâu
Tình Chúa yêu Chị nhiệm mầu khôn vơi
Đoàn em tha thiết dâng lời
Hội Dòng có Chị tuyệt vời Chị ơi
Chị em ở khắp mọi nơi
Cùng chung tình mến chung lời tri ân
Mừng lễ Tổng Lãnh Thiên Thần
Bổn mạng Chị Phó tình thân chan hoà
Chúc Chị Ơn Chúa bao la
Hồn an xác mạnh đậm đà thương yêu
Mừng ngày Bổn mạng vui nhiều
Hội Dòng có Chị sớm chiều bình an.

Cát Bụi