Thơ: 7/10 Lễ Mẹ Mân Côi

Thơ: 7/10 LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Tháng mười, ngày bảy hồng ân
Mừng lễ Đức Mẹ chuỗi lần Môi khôi
Ngày kính Đức Mẹ Mân Côi
Lời kinh con đọc trên môi kính mừng
Lòng suy miệng đọc không ngừng
Con yêu mến Mẹ trong từng phút giây
Kính mừng Mẹ diễm phúc thay
Chúa Trời ở với Mẹ đầy ơn thiêng
Bà có phước lạ ơn riêng
Hơn mọi người nữ cần siêng thật thà
Giê-su luôn ở cùng Bà
Bà đầy ơn phúc bao la tuyệt vời
Thánh Ma(Maria) Đức Mẹ Chúa Trời
Cầu kẻ có tội trong đời bợn nhơ


Khi nay lâm tử cậy nhờ
Xin Mẹ cứu giúp hưởng nhờ hồng ân
Mai sau rời khỏi gian trần
Được cùng với Mẹ ở gần thiên nhan
Lời Mẹ ghi tận tâm can
Siêng năng lần hạt với tràng Mân Côi
Ăn năn thống hối đền bồi
Tôn sùng Thánh Mẫu Mân Côi đêm ngày
Lời Mẹ nhắn nhủ phúc thay
Lần hạt kính Mẹ con nay dốc lòng
Từng giây từng phút cậy trông
Được ở cùng Mẹ trong vòng tay yêu
Đời con có Mẹ dắt dìu
Đưa về Thiên quốc là điều ước mong.

Cát Bụi