Thơ – Màu xanh áo Mẹ

Màu xanh áo Mẹ

Vì sao áo Mẹ màu xanh

Mà không rực rỡ tinh anh sắc vàng

Cũng không đỏ tía huy hoàng

Như màu vua chúa trần gian hưởng dùng

Mẹ là Hoàng Hậu thiên cung

Bên Con Chí Thánh nghìn trùng cao sang

Nhưng khiêm nhu đến ngỡ ngàng

Áo xanh Mẹ chọn thuộc hàng bình dân

Dạy con nghèo khó tinh thần

Nước trời Chúa sẽ thưởng phần cho con

Bên tai tiếng Mẹ nỉ non

Này đây áo Mẹ cho con nấp vào

Trần gian sóng gió ba đào

Ẩn nương áo Mẹ dạt dào ấm êm

Đường đời những lúc tối đêm

Ánh sao áo Mẹ chiếu lên dẫn đường

Trí tâm mạnh yếu thất thường

Mẹ là hy vọng Chúa thương vững bền

Cho con vững dạ tiến lên

Đường về thiên quốc đi bên Mẹ hiền.

NQ. Diễm Kiều