Thơ: Chúa chữa anh mù – Vân Hiền


Anh mù ở Giê-ri-khô
Chúa và môn đệ nghe hô bên đường
Ông Giê-su dủ lòng thương
Nhiều người quát nạt chẳng nhường anh ta

Anh càng lớn tiếng kêu la
Xin thương tôi với, đừng xa tôi mù
Đứng lại là Đức Giê-su
Gọi anh ta lại im ru nhiều người

Anh mù vui nhất trên đời
Yên tâm đứng dậy Chúa Trời gọi anh
Áo choàng vất bỏ ngon lành
Anh đứng phắt dậy đi nhanh đến gần

Điều anh ao ước đang cần
Cho tôi thấy được hồng ân cao vời
Lòng tin đã cứu chữa rồi
Nhìn rõ tường tận Chúa Trời thương ban

Đi theo Người đến thôn làng
Cảm tạ ơn Chúa chứa chan ân tình
Từ đây như bóng với hình
Suốt đời rảo khắp hành trình Người đi.

23.10.2021
Vân Hiền