Thơ – Lễ Chúa Hiển Linh

LỄ CHÚA HIỂN LINH

Vui mừng Lễ Chúa Hiển Linh
Ba Vua cất bước đăng trình ra đi
Theo dấu sao lạ lo gì
Tìm Vua bé nhỏ Hài Nhi kính thờ

Đến nơi sao lạ khuất mờ
Giuse, Đức Mẹ, Trẻ Thơ Vua Trời
Ba Vua phủ phục dâng lời
Tôn vinh chúc tụng Ngôi Lời yêu thương

Dâng vàng, mộc dược, nhũ hương
Vàng là dấu chỉ đế vương sang giàu
Nhũ hương thần tính ngôi cao
Mộc dược chỉ chết khổ đau sau này

Lễ vật dâng Chúa hôm nay
Là lòng yêu mến tràn đầy trong tâm
Thờ lạy tôn kính âm thầm
Cận kề bên Chúa lâm râm nguyện cầu

Khẩn xin Tình Chúa thẳm sâu
Mai sau con được ngắm chầu Thiên nhan
Cùng vui hưởng phúc Thiên đàng
Bên Chúa và Mẹ muôn vàn phúc ân.

Cát Bụi