Thơ Phúc Âm Mc 12, 28-34: Mến Chúa yêu người – Vân Hiền

Thơ Phúc Âm Mc 12, 28-34
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Mến yêu Chúa nhất trên đời
Thương người thân hữu muôn nơi như mình
Sống sao hợp lý hợp tình
Người là hình ảnh đẹp xinh Chúa Trời

Đức Giêsu đã trả lời
Kinh sư hỏi rõ xin mời nghe đây
Chúa dạy thì phải làm ngay
Chần chừ chi nữa hôm nay bắt đầu

Thực hành nên nhớ một câu
Yêu thương hiệp nhất cho dầu cách xa.
Phiền lòng khó quá cho qua
Hòa đồng thông cảm thứ tha mọi người

Tặng nhau chỉ một nụ cười
Nhận lại vô số gấp mười lần cho
Niềm vui nhỏ, hạnh phúc to
Yêu không giới hạn so đo làm gì

Lời Thầy dạy phải thực thi
Yêu người mến Chúa còn chi sánh bằng
Sống đạo giữ được điều răn
Quý trọng trên hết siêng năng thực hành

Chúa luôn ban thưởng chúc lành
Muôn ngàn gian khó biến thành niềm vui
Yêu thương chia sẻ ngọt bùi
Xóa tan phiền phức chôn vùi sầu đau

Gặp Thầy hỏi có bao lâu
Nghe điều hiểu thấu cao sâu tuyệt vời
Quyết tâm giữ trọn như lời
Chúa ban điều luật sống đời tin yêu.

30.10.2021
  Vân Hiền