Thơ: Nghĩa tình Fatima – Diễm Kiều

Về bên Người – Fatima
Thời gian ngắn ngủi nghĩ là thoáng qua
Đâu ngờ tình nghĩa thiết tha
Từng người gặp gỡ ngỡ là tình thân
Thôn quê chân chất ân cần
Nói năng giản dị không cần ba hoa
Nhưng tình thương mến chan hòa
Yêu người, mến Chúa, thương cha, quý dì
Vườn rau, ao cá có chi
Ngày ngày mang đến tặng dì, biếu cha
Mai đây có lúc chia xa
Ấm lòng khi nhắc đến người – Fatima

      21.11.2021
NQ. Diễm Kiều