Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai 22/11/2021

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu