Thơ – Nhắc nhớ

Thơ: NHẮC NHỚ!

Dòng Mến Thánh Giá của Cần Thơ
Tĩnh tâm trực tuyến giờ đến lúc
Thứ bảy tuần này phút linh thiêng
Nhắc nhớ chúng mình việc thiêng liêng
Tĩnh tâm hàng tháng biên đôi dòng
Nghe Cha Triết giảng lòng trông ngóng
Cấm phòng mỗi tháng sống tâm linh
Tài liệu gởi mail in để sẵn
Đến lúc nghe giảng chẳng phải lo
Để nghe rõ tiếng to tiếng nhỏ
Bao điều bận rộn bỏ ngoài tai
Dành cõi riêng tư để gặp Ngài
Đến hẹn lại lên ngày hồng phúc
Gặp nơi Điểm Hẹn lúc không ngờ
Thứ bảy tĩnh tâm giờ đã điểm
Thứ sáu vui lòng kiểm e- mail
Nếu không thư gởi theo báo trước
Xin hãy khứ hồi bước tiếp theo
Để Cha Thái gởi mail lần nữa
Chờ đến thứ bảy sửa trễ rồi
Cộng đoàn chu đáo chớ lôi thôi
Còn hai ngày nữa trôi nhanh lắm
Chỗ nơi vi tính ngắm cho ngay
Từng người thấy mặt mày thật rõ
Chớ để ai bị bỏ sau lưng
Thánh Linh soi sáng bừng thức tỉnh
Bước đường nên thánh đỉnh trọn lành
Cùng nhau cất bước thật là nhanh
Mau đến Điểm Hẹn tranh Nước Trời
Cảm tạ Tình Chúa thật tuyệt vời
Tĩnh tâm hồng phúc đời bình an.

Cát Bụi