Thơ Phúc Âm: Chúa chữa người phong hủi – Vân Hiền

Có người phong đến gặp Người
Anh ta quỳ xuống dâng lời nguyện xin
Van nài với trọn lòng tin
Nếu Ngài muốn hãy chữa lành cho tôi

Chạnh lòng thương đụng vào người
Giơ tay chữa khỏi với lời quyền năng
Bệnh biến mất, y như rằng
Tôi muốn, anh sạch hết bằng niềm tin

Người nghiêm giọng đuổi anh đi
Không cho anh nói với ai điều gì
Trình diện tư tế mau đi
Anh đã được sạch tức thì hãy dâng

Để làm bằng chứng rõ ràng
Của lễ theo luật truyền ban lệ thường
Vừa ra khỏi đó lên đường
Bắt đầu loan báo tình thương Chúa Trời

Đem Tin Mừng đến muôn nơi
Chúa vào hoang vắng nghỉ ngơi một mình
Dân chúng biết rõ sự tình
Kéo đến gặp Chúa chữa lành tạ ơn.

13/1/2022
♥  Vân Hiền