Thơ phúc âm Lc 15, 1-10. Dụ ngôn Lòng thương xót – Vân Hiền

Dụ ngôn lòng Chúa xót thương
Con chiên, đồng bạc lạc đường tìm ra
Tấm lòng của Chúa bao la
Tìm cho bằng được về nhà vui sao

Như con chiên lạc nơi nao
Thương người tội lỗi đường nào về đây
Như đồng bạc rớt khỏi tay
Quét nhà moi móc cả ngày lẫn đêm

Hết giờ chưa có tìm thêm
Khi tìm thấy được mừng quên nỗi sầu.
Con chiên, đồng bạc lạc đâu
Chúa tìm được hết bao lâu cũng tìm

Tìm người tội lỗi ngày đêm
Trở về bên Chúa ấm êm tình trời.
Ăn năn đổi mới cuộc đời
Chúa tha thứ hết nhắn lời yêu thương

Giã từ quá khứ vấn vương
Từ nay quyết chí theo đường Chúa đi
Lòng nhân hậu Chúa từ bi
Thương từng người một, kéo ghì đưa lên

Chúa thường nhắc khéo gọi tên
Trong tim của Chúa không quên người nào
Cảm tạ tình Chúa lớn lao
Trong từng giây phút tuôn trào hồng ân.

3.11.2021
Vân Hiền