Thơ Phúc Âm Mc 9, 14 – 29: Chúa chữa người động kinh. Vân Hiền

Chúa chữa người bệnh động kinh
Bị quỷ câm ám thình lình ngã lăn
Không ai trừ được tận căn
Chúa thương cứu giúp truyền rằng ra ngay

Đến bên đỡ dậy cầm tay
Đứng lên tỉnh lại khỏe ngay tức thì
Quyền năng chữa khỏi lạ gì
Nếu không cầu nguyện làm chi đạt thành

Phép lạ chứng kiến đã đành 
Theo Thầy phải biết tập tành cầu xin
Chỉ cần vững một niềm tin
Cậy trông vào Chúa giữ gìn đời ta

Lời cầu nguyện phải thiết tha
Được chữa lành bệnh cả nhà không quên
Đồng lòng tin mến đáp đền
Hướng lòng lên Chúa đi lên mỗi ngày

Giữ tâm hồn sống chính ngay
Không để quỷ ám đọa đày tấm thân
Nguyện cầu sớm tối chuyên cần
Suốt đời lãnh nhận hồng ân tràn đầy.

21/2/2022
Vân Hiền