Thơ – Phục vụ trong yêu thương

Thơ: PHỤC VỤ TRONG YÊU THƯƠNG

Bếp ăn tình nghĩa Xuân Hoà
Nấu cơm ngày cuối bao là yêu thương
Mười ngày tình mến vấn vương
Tấm lòng mục tử tình thương đậm đà
Đức Cha Giáo phận gởi quà
Cha Sở, Cha Phó lo xa lo gần
Quý Ông Thường Vụ ân cần
Mỗi ngày hai buổi lãnh phần mang đi
Trần Sơn, Thầy Ngọc, quý Dì
Đan, Ngân giới trẻ chạy đi tặng quà
Quý Bà Hiền Mẫu Xuân Hoà
Cần siêng chịu khó thật thà đơn sơ
Mỗi ngày sáng sớm tinh mơ
Rủ nhau đi đến nhà thờ đọc kinh
Tham dự Thánh lễ cầu xin
Cho dịch cô- vid an bình hết lây
Cùng nhau mỗi sáng tới đây
Yêu thương phục vụ vui thay sáng chiều
Đôi tay làm việc đủ điều
Hoàn thành hai bữa với nhiều món ăn
Nấu xong rồi lại băn khoăn
Hổng biết vừa miệng người ăn chưa nè
Phản hồi vừa mới được nghe
Nấu ăn nhiều vậy ai dè rất ngon
Nấu xong chia đủ không còn
Biệt tài nấu nướng chu toàn tốt thay
Làm đâu sạch đó mỗi ngày
Chị em ai cũng chung tay làm liền
Hy sinh không chút ưu phiền
Giúp người là chính ưu tiên hàng đầu
Nghỉ trưa không được bao lâu
Rủ nhau chầu Chúa khẩn cầu nguyện xin
Cùng nhau hiệp ý đọc kinh
Cầu cho đại dịch tình hình bớt căng
Hồi hương của Tỉnh Sóc Trăng
F 0, bệnh nặng không tăng giảm nhiều
Cách ly nguyện ước sớm chiều
Xét nghiệm âm tính là điều cầu mong
Cách ly hết hạn đã xong
Niềm vui hạnh phúc trong lòng bình an
Về quê vui sướng chứa chan
Tìm công việc mới sẵn sàng dấn thân
Yêu thương phục vụ ân cần
Tình Yêu Thiên Chúa vô ngần ân ban
Đời sau hưởng phước Thiên Đàng
Bên Chúa và Mẹ đầy tràn ơn thiêng.

Cát Bụi – Xuân Hoà