Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên Năm B

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (10,1-9)

1 Hôm đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông:3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!”6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông”.

SUY NIỆM

Người Việt Nam thường nói đến chuẩn mực y đức cao quý nhất của thầy thuốc, dùng châm ngôn: “Lương y như từ mẫu”, nghĩa là một người thầy thuốc, đồng thời, phải là một người mẹ hiền, người mẹ của tình thương.

Hôm nay, chúng ta mừng lễ kính thánh sử Luca, tác giả sách Tin mừng. Ngài vốn là người thầy thuốc yêu quý với tấm lòng nhân hậu, đã ra đi loan báo Tin mừng của Chúa Giêsu bằng cả trái tim và trách nhiệm. Bởi đó, trong bài Tin mừng lễ kính thánh Luca, phụng vụ Lời Chúa đã dẫn dắt chúng ta đi vào trong con đường sứ mạng của người môn đệ bước theo Đức Kitô khi chính tác giả trình thuật: “Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến”. Các môn đệ bước đi không được trang bị cho mình một hành trang nào khác, chỉ mang theo trái tim và sự bình an của Thiên Chúa.

Sứ mạng mà Chúa muốn nơi những người theo Chúa, đó là sứ mạng của tình yêu, bởi chính Chúa đã ghi dấu vào trong nhân loại tình yêu cứu độ. Chính tình yêu này phủ lấp mọi thứ khác của con người, trở thành vũ khí giúp con người vượt thắng tất cả để chiếm lấy hạnh phúc và sự bình an trong Thiên Chúa.

Vì thế, đời sống Kitô hữu ngày nay, đừng để cho những phương tiện vật chất xã hội và những nhu cầu khác của cuộc sống làm nhạt đi con đường tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta hãy học nơi thánh Luca mà chúng ta mừng lễ hôm nay, chính ngài đã dùng tài năng của mình để xây nên con đường linh đạo tình yêu và sự nhạy cảm của con tim trước nỗi đau khổ của người nghèo và khổ đau. Vì chính ngài đã xác tín rằng Thiên Chúa là tất cả và sứ mạng tình yêu là nhiệm cục cứu độ mà Thiên Chúa luôn muốn trao ban cho những ai khao khát bước đi trong đường lối này.

Nguồn: Giáo Phận Phú Cường