Thơ: Tiếp tế

TIẾP TẾ

Cơn đại dịch vẫn chưa yên
Hội dòng bé nhỏ nơi miền Sóc Trăng
Cà Mau lên cũng không gần
Cần Thơ đi xuống xa bằng Bạc Liêu
Tiền bạc chẳng còn bao nhiêu
Dịch không dạy trẻ ít nhiều thất thu
                                                 Cả nhà thất thủ im ru
                                          Chị em nào dám “lu bù thở than”
                                   Chỉ biết quỳ trước Thánh Nhan
                          Ngày đêm cầu nguyện Chúa ban an lành
                Mong sao dịch bệnh qua nhanh
       Xót thương chớ bỏ sao đành Chúa ơi
Cúi xin Chúa hãy nhận lời
      Cho con dân Việt qua thời lầm than
              Cũng vì cám cảnh gian nan
                       Chúa thương gửi “tấm lòng vàng” sáng nay
                             Cha Sở Đại Hải ra tay
                                      Cho xe tiếp tế xuống ngay Hội dòng
                                               Trước là thể hiện tấm lòng
Sau là quà biếu đặng phòng…..thiếu ăn
      Nửa con Lợn còn sống nhăn
          Sáu trăm Trứng để ăn dần đó đa!
       Cộng đoàn Đại Hải cũng qua
    Xin Cha gửi ké chút quà ” dzìa quê”
Sáu quày Chuối ngon khỏi chê
                                          Bốn mươi ký Ổi thấy mê chưa nè!
                                Còn có Bánh Đa nữa nghe
                      Bấy nhiêu cũng đủ hội hè Trung Thu.
          Sáng nay dưới bếp lu bu
Tin xe qua chốt……êm ru tới Dòng
     Mà ghé lộn Chúa Quan Phòng
         Ôi thôi đã phải bận lòng Quý Soeurs
             Quý Soeurs không nỡ làm ngơ
                     Phụ chất xe đẩy…..ầu ơ mang về
                             Hai nhà gặp mặt cười huề
                                        Biếu Soeur Thịt, Bánh mang về thảo thơm
Chị em hết dạ cám ơn
   Quà Cha, quà chị quý hơn bạc vàng
         Nguyện xin Thiên Chúa thương ban
           Trên Cha và Quý Cộng đoàn phúc ân
     Để không chỉ có một lần
                                           Chúng con không ngại nhiều lần….. mai sau.

HL. Huyền Vi