Thơ – Tĩnh Tâm trực tuyến

Thơ: TĨNH TÂM TRỰC TUYẾN

Đại dịch co-vid co-vy
Tĩnh tâm trực tuyến không đi lòng vòng
Ngày mai toàn thể Hội Dòng
Cấm phòng tháng chín với lòng mến tin
Khẩn cầu cùng Chúa Thánh Linh
Ban ơn Sốt sắng kính tin phụng thờ
Tình Yêu Thiên Chúa vô bờ
Chúa là Điểm hẹn đang chờ đợi con
Ngợi ca Tình Chúa véo von
Bước theo chân Chúa sắt son đoan thề
Chúa yêu bao bọc mọi bề
An tâm vững bước chẳng hề sợ chi
Hồng ân Thiên Chúa khắc ghi
Lời vàng của Chúa gẫm suy đêm ngày
Tĩnh tâm trực tuyến phúc thay
Chúa thương ban xuống tràn đầy Ơn thiêng
Mỗi người nhận lãnh ơn riêng
Món quà của Chúa bình yên an lành
Giúp con nên thánh thật nhanh
Thiên đàng điểm hẹn phúc lành Cha ban
Đời con luôn được bình an
Cảm tạ Ơn Chúa chứa chan ân tình
Con xin hiến trót thân mình
Tin yêu phó thác trọn tình Chúa ơi!

Cát Bụi