Thông báo của TGM Cần Thơ ngày 6.11.2021

TÒA GIÁM MỤC CẦN THƠ

       Số 12 Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Đt: 0292 3813655    Email: tgmcantho@gmail.com
  Số: 89/TB-TGMCT/2021

THÔNG BÁO

Văn phòng Tòa Giám Mục Cần Thơ kính báo đến Cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Cần Thơ như sau:

I. Về ba (03) ngày Tĩnh tâm năm của Linh mục đoàn giáo phận Cần Thơ

Căn cứ dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường ở các tỉnh thành trong tháng 11.2021;

Sau khi đã tham khảo cha Tổng Đại Diện Caroro Hồ Bặc Xái và một số cha,

Đức Giám Mục Giáo Phận Stephano Tri Bửu Thiên đã quyết định rằng các ngày tĩnh tâm năm (22-25/11/2021) sẽ được tổ chức “online trực tuyến”.

  1. Đức cha giảng phòng sẽ giảng trực tuyến online;
  2. Các Linh mục giáo phận sẽ tập họp theo các cụm, nhóm tại giáo hạt, tùy cấp độ Covid tại địa phương, và hoàn cảnh riêng của mỗi giáo hạt. Cha Quản hạt sẽ phụ trách phân chia các nhóm và tổ chức các nhóm tĩnh tâm cho tốt đẹp mọi mặt;
  3. Cha Quản hạt báo về Ban Thư ký cuộc tĩnh tâm – cha Antôn Vũ Văn Triết và cha Phêrô Vũ Văn Hài – số nhóm Linh mục trong hạt và email của trưởng nhóm để nhận đường Link kết nối;
  4. Chương trình chi tiết 03 ngày tĩnh tâm sẽ được Ban Thư ký phổ biến sau.

II. Về việc ban Bí tích Thêm Sức trường hợp cấp bách trong mùa dịch bệnh

Trong trường hợp cấp bách, những người Rửa tội Công giáo, mà chưa lãnh Bí tích Thêm Sức, cần kết hôn theo Giáo luật, Đức Giám Mục Giáo Phận ban cho quý cha Quản hạt năng quyền ban Bí tích Thêm Sức cho những người này. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 07.11.2021 cho đến khi có thông báo mới.

III. Về Ngày Khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp giáo phận

Đức Giám Mục Giáo Phận sẽ long trọng khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp giáo phận trong Thánh lễ Online trực tuyến, ngày Chúa Nhật I Mùa Vọng, vào lúc 17g00, tại nhà nguyện Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ.

Văn phòng Tòa giám mục Cần Thơ trân trọng kính báo./.

Thành phố Cần Thơ, ngày 06 tháng 11 năm 2021
Gioan Trần Trọng Dung
Linh mục Chưởng ấn