Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba 23/11/2021

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu