Thông báo về Họp báo phát trực tiếp, 07.04.2021

Thông báo về Họp báo phát trực tiếp, 07.04.2021

 

 

Các nhà báo được công nhận khuyên rằng vào lúc 11 giờ 30 sáng Thứ Hai, ngày 12 tháng 4 năm 2021 , Họp báo trình bày Hội thảo Thần học Quốc tế “Đối với thần học cơ bản về chức linh mục”, do Bộ Giám mục tổ chức , sẽ diễn ra dưới hình thức phát trực tiếp từ Văn phòng Báo chí của Tòa thánh. , sẽ được tổ chức tại Rome từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 2 năm 2022.

Diễn giả:

– Đức Hồng y Marc Ouellet, PSS, Tổng trưởng Bộ Giám mục;

– GS. Vincent Siret , Hiệu trưởng Đại Chủng viện Giáo hoàng Pháp tại Rôma, liên hệ từ xa;

– Giáo sư Michelina Tenace , Giáo sư Thần học Toàn diện tại Đại học Giáo hoàng Gregorian.

Buổi họp báo sẽ được phát sóng trực tiếp trực tuyến bằng ngôn ngữ gốc trên kênh Youtube của Vatican Tin tức , kết nối với https://www.youtube.com/c/VaticanNews trang web.

Tham gia từ xa

Các nhà báo và người điều hành phương tiện truyền thông muốn tham gia Họp báo từ xa phải gửi yêu cầu, trong vòng hai giờ sau sự kiện, thông qua hệ thống công nhận trực tuyến của Phòng Báo chí Tòa Thánh, tại https://press.vatican.va/creditations, bằng cách chọn sự kiện: Hội nghị chuyên đề CS Đối với Thần học Cơ bản về Chức Linh mục – TỪ TỪ XA.

Các nhà báo và nhà điều hành truyền thông được thừa nhận sẽ nhận được xác nhận tham gia thông qua hệ thống công nhận trực tuyến và sau đó, liên kết để truy cập vào nền tảng ảo và tích cực tham gia vào Cuộc họp báo, với khả năng đặt câu hỏi và sử dụng dịch vụ dịch đồng thời bằng tiếng Ý, tiếng Anh. và tiếng Pháp.

Tham gia có mặt

Các nhà báo và nhà điều hành truyền thông muốn tham gia Họp báo trực tiếp phải gửi yêu cầu, trong vòng 24 giờ sau sự kiện, thông qua hệ thống công nhận trực tuyến của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, tại https://press.vatican.va/creditations , bằng cách chọn sự kiện: Hội nghị chuyên đề CS Cho Thần học Cơ bản về Chức Linh mục – TRONG HIỆN TẠI.

Cần lưu ý rằng, tuân theo các quy định về sức khỏe đang có hiệu lực, có thể đảm bảo một số lượng hạn chế các nhà báo và nhà điều hành phương tiện truyền thông có thể vào Sảnh “John Paul II”. Tiêu chí độc quyền sẽ là thứ tự đến của các yêu cầu. Những bạn không thể trúng tuyển, do hết chỗ trong lớp học vẫn nhận được link tham gia sự kiện từ xa.

Các nhà báo và nhà điều hành phương tiện truyền thông được thừa nhận sẽ nhận được xác nhận tham gia thông qua hệ thống công nhận và sau đó, liên kết để truy cập vào nền tảng ảo và sử dụng dịch vụ dịch đồng thời bằng tiếng Ý, tiếng Anh và tiếng Pháp (cần tải xuống ứng dụng Zoom trên của bạn thiết bị và được trang bị tai nghe cá nhân).

*

Xin lưu ý rằng việc vào cửa phải được xác minh nhiệt độ cơ thể, vệ sinh tay, sử dụng khẩu trang và bất kỳ hướng dẫn nào khác do nhân viên cung cấp.

Các nhà báo và các nhà điều hành truyền thông được công nhận cho Họp báo được mời đến trước giờ bắt đầu 30 phút.

[00471-EN.01]

[B0213-XX.01]

Nguồn: W.Vatican News (từ phòng báo chí Vatican-Bản tin hằng ngày)

HL.MĐ