Thư gửi các linh mục về tiến trình hiệp hành trong Giáo hội

2022.01.22 Ordinazione due sacerdoti e un diacono

Thư gửi các linh mục về tiến trình hiệp hành trong Giáo hội

Nhân lễ trọng kính thánh Giuse, 19/3/2022, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng giám mục, và Đức cha Lazzaro You Heung Sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã gửi thư chung cho các linh mục, khuyến khích họ đừng sợ hãi tiếp tục hành trình hiệp hành.

Hồng Thủy – Vatican News

Những con đường và ngôn ngữ mới để chia sẻ Tin Mừng

Đức Hồng y Grech và Đức cha Lazzaro You nhận định rằng thế giới hiện nay rất cần tình huynh đệ nhưng lại không nhận ra, và khao khát gặp Chúa Giêsu. Do đó “chúng ta cùng với Dân Chúa cần sẵn sàng lắng nghe Chúa Thánh Thần, để “canh tân đức tin của chúng ta và tìm ra những con đường và ngôn ngữ mới để chia sẻ Tin Mừng với các anh chị em của chúng ta.”

Giáo hôi: ‘ngôi nhà’ đón tiếp, mở rộng cửa, có Chúa, sống tương quan huynh đệ.

Tổng Thư ký Thượng Hội đồng và Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ nhắc lại mục đích của tiến trình hiệp hành mà Đức Thánh Cha đề ra: “lên đường, cùng nhau, lắng nghe nhau và chia sẻ các ý tưởng và dự án, để giúp cho người khác nhìn thấy gương mặt thật của Giáo Hội: một ‘ngôi nhà’ đón tiếp, mở rộng cửa, có Chúa ngự trị và được hướng dẫn bởi các tương quan huynh đệ.”

Nguy cơ của “chủ nghĩa hình thức”, “chủ nghĩa duy lý trí” và “chủ nghĩa thụ động”

Thư của hai vị lãnh đạo cũng nhấn mạnh đến những nguy cơ đã được Đức Thánh Cha nhấn mạnh: đó là nguy cơ của “chủ nghĩa hình thức”, thứ khiến cho Thượng Hội đồng chỉ là một khẩu hiệu trống rỗng; của “chủ nghĩa duy lý trí”, khiến Thượng Hội đồng chỉ là một suy tư lý thuyết về các vấn đề; và “chủ nghĩa thụ động”, thứ “đóng đinh chúng ta vào sự an toàn của các thói quen của chúng ta để không có gì thay đổi”. Để tránh những nguy cơ này, cần mở rộng trái tim và lắng nghe Chúa Thánh Thần.

Cộng tác trong việc loan báo Tin Mừng

Đức Hồng y Grech và Đức cha Lazzaro You nêu lên những lo lắng của các linh mục về tiến trình hiệp hành và mời gọi họ đừng xem Thượng Hội đồng như thêm gánh nặng cho các ngài. Hai vị lãnh đạo Giáo hội mời gọi các linh mục nhìn cộng đoàn của mình bằng cái nhìn chiêm niệm… để tái khám phá rất nhiều mẫu gương tham gia và chia sẻ đã có trong cộng đoàn của họ.

Các linh mục có thể có một lo sợ khác: đâu là vai trò hướng dẫn và căn tính cụ thể của các thừa tác viên chức thánh khi chức tư tế phổ quát của giáo dân và sensus fidei (cảm thức đức tin) được nhấn mạnh. Đức Hồng y Tổng Thư ký Thượng Hội đồng và Đức cha Tổng trưởng Bộ Tu sĩ mời gọi các linh mục “khám phá thêm về sự bình đẳng căn bản của mọi người được rửa tội và khuyến khích sự tham gia tích cực của các tín hữu vào hành trình và sứ vụ của Giáo hội.” Nhưng cũng nhấn mạnh đặc sủng đặc trưng của các thừa tác viên chức thánh trong việc phục vụ, thánh hoá và hướng dẫn Dân Chúa.

Một gia đình

Đức Hồng y Grech và Đức cha Lazzaro You nhắc rằng đời sống của chúng ta cần đâm rễ trong Lời Chúa, nếu không chúng ta có nguy cơ bước đi trong bóng tối và suy tư của chúng ta trở thành ý thức hệ. Lắng nghe lẫn nhau phải đưa đến việc chấp nhận lẫn nhau: đây là điều được nhấn mạnh trong thư; thư cũng cảnh báo nguy cơ tự quy chiếu. Về bản chất, chúng ta cần phải cảm thấy mình như một gia đình duy nhất, bắt đầu từ chính các linh mục. Thư cũng lưu ý các linh mục để “hành trình (hiệp hành) không đưa chúng ta đến việc sống hướng vào trong nhưng thúc đẩy chúng ta đi ra để gặp gỡ mọi người.” (CSR_1105_2022)

Nguồn: W.Vatican News