Thư mời tham dự ngày cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu Linh Mục & Tu Sĩ

Giáo Phận Cần Thơ

     Ban Ơn Gọi                                                   

Trung Tâm Mục Vụ, ngày 2 tháng 4 năm 2024

 

THƯ MỜI

Tham Dự Ngày Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu Linh Mục & Tu Sĩ

*****

Kính thưa: Quý Cha, quý Tu sĩ, quý Phụ huynh

                 cùng các Bạn trẻ thân mến,

Dịp Lễ Chúa Chiên Lành năm 2024 này, Ban Ơn Gọi sẽ tổ chức ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ cấp Giáo phận.

Chương trình ngày họp mặt như sau :

 • Thời gian: Chúa Nhật 21.4.2024, từ 7 giờ 30 đến 16 giờ.
 • Địa điểm: Trung tâm Mục vụ Giáo phận Cần Thơ.
 • Đối tượng tham dự: Các bạn trẻ nam, nữ muốn tìm hiểu về đời sống tu trì, học từ cấp 3 trở lên.
 • Đăng ký: Các bạn đăng ký với quý Cha phụ trách Họ đạo.

Kính xin quý Cha, quý Tu sĩ và quý Phụ huynh tạo điều kiện thuận lợi cho các em đến tham dự. Xin quý Cha vui lòng báo số lượng cho Cha phụ trách Ban Ơn Gọi Giáo hạt. Hạn chót đăng ký tham dự : Thứ Hai, ngày 15.4.2024.

Ước mong các Bạn trẻ tích cực tham gia ngày họp mặt này.  

  Ban Ơn Gọi Giáo Phận Cần Thơ

 

CHƯƠNG TRÌNH

Chủ đề : TIẾNG GỌI GIÊSU…

    • 7g30 – 8g00: Khởi động: Ghi danh, sinh hoạt làm quen
    • 8g00 – 8g20: Khai mạc
    • 8g20 – 9g30: Giao lưu & Học hỏi
    • 9g30: Giải lao
    • 10g00: Thánh Lễ
    • 11g30 – 13g30: Cơm trưa + Văn nghệ
    • 13g30 – 15g30: Lên đường theo Tiếng Gọi Giêsu qua các “Trạm ơn gọi”
    • 16 giờ 00: Kết thúc

W.GPCT