Truyền hình trực tiếp: Tiếp kiến chung thứ Tư 9/8/2023

Truyền hình trực tiếp: Tiếp kiến chung thứ Tư 9/8/2023 - Vatican News

Truyền hình trực tiếp: Tiếp kiến chung thứ Tư 9/8/2023

Truyền hình trực tiếp lúc 8:50 giờ Roma; 14:50 giờ Việt Nam.

Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp buổi Tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô,
Thứ Tư ngày 09/08/2023
Múi giờ:
– Giờ Roma: 8:50
– Giờ Việt Nam: 14:50

Nguồn: W.Vatican News