Từ chức và bổ nhiệm, 07.04.2021

Từ chức và bổ nhiệm, 07.04.2021

 

 

Sự từ chức của Giám mục Phụ tá New York (Hoa Kỳ)

Sự từ chức của Giám mục Giám mục Ayaviri (Peru)

Bổ nhiệm Giám mục Duluth (Hoa Kỳ)

Sự từ chức của Giám mục Phụ tá New York (Hoa Kỳ)

Đức Thánh Cha đã chấp nhận đơn từ chức Giám mục Phụ tá của Tổng Giáo phận Thủ đô New York (Hoa Kỳ) do Đức Cha John J. O’Hara trình bày.

[00468-EN.01]

Sự từ chức của Giám mục Giám mục Ayaviri (Peru)

Đức Thánh Cha đã chấp nhận đơn từ chức chăm sóc mục vụ của Lãnh địa Ayaviri (Peru), do Đức Cha Kay Martín Schmalhausen Panizo trình bày.

[00469-EN.01]

Bổ nhiệm Giám mục Duluth (Hoa Kỳ)

Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Daniel J. Felton, thuộc hàng giáo phẩm của Giáo phận Green Bay, hiện là Tổng Đại diện, làm giám mục Duluth (Hoa Kỳ).

Sơ yếu lý lịch

Đức Cha Daniel J. Felton sinh ngày 5 tháng 2 năm 1955 tại Portsmouth (Virginia) thuộc Giáo phận Richmond. Ông theo học Cao đẳng Saint Norbert ở De Pere (Wisconsin) để lấy bằng Tú tài về Nghiên cứu Tôn giáo (1973-1977). Ông thực hiện các nghiên cứu về giáo hội của mình tại Đại học Saint John’s ở Collegeville (Minnesota), lấy bằng Thạc sĩ Thần học (1977-1981). Sau đó, ông lấy bằng thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregorian ở Rôma (1990).

Ông được thụ phong linh mục cho Giáo phận Green Bay vào ngày 13 tháng 6 năm 1981.

Sau khi thụ phong linh mục, ngài đảm nhiệm các chức vụ: Cha Quản xứ Giáo xứ Holy Innocents ở Manitowoc (1981-1985); Giám đốc Quan hệ Liên kết của Mạng lưới Viễn thông Công giáo Hoa Kỳ / CTNA tại New York (1985-1987); Phóng viên tại Rome cho CTNA (1987-1990); Mục sư của Giáo xứ Tổng lãnh thiên thần Saint Raphael ở Oshkosh (1990-2004), của Giáo xứ Saint Francis of Assisi ở Manitowoc (2004-2011), của Giáo xứ Saint Edward ở Mackville, Giáo xứ Saint Mary ở Greenville và Giáo xứ Saint Nicholasđến Tự do (2011-2014). Từ năm 2014 đến nay, ngài là Tổng Đại diện và Điều hành của Giáo triều.

Ông là thành viên của Trường Cao đẳng Cố vấn, của Hội đồng Trưởng ban, của Ủy ban Tài chính Giáo phận và của Ban Nhân sự .

[00470-EN.01]

Nguồn: W.Vatican News (từ bản tin hằng ngày của phòng báo chí Vatican)

HL.MĐ