Xin Mẹ thương Việt Nam

 

Cảm hứng A Prayer for Mary’s Month During a Pandemic của Cameron Bellm 

Nguồn: https://www.jesuits.org/stories/spirit-verse-a-prayer-for-marys-month-during-a-pandemic/

(M. Quỳnh Ngọc sưu tầm)